بیوگرافی کامل رضا غفاری

Reza Ghafari

متولد: 29 فروردین 1349
در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی رضا غفاری

«رضا غفاری» در آثاری همچون «باشگاه سری»، «زیر درختان زیتون»، «قرارمون پارک شهر»، «فصل نرگس»، «پل چوبی»، «آینه‌های روبرو»، «مختارنامه»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «پرونده هاوانا»، «شاه خاموش»، «نوروز»، «مانی و ندا»، «شیرهای جوان»، «تکیه بر باد»، «جان سخت»، «7 گذرگاه»، «من و دبورا»، «مهمان مامان»، «شب برهنه»، «مزاحم»، «زندانی 707»، «دست‌های آلوده»، «33 روز»، «سگ‌کشی»، «کمکم کن»، «قصه های کیش»، «فرار بزرگ»، «خلبان»، «شب روباه»، «سفر پرماجرا»، «دخترک کنار مرداب»، «چه کسی امیر را کشت» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه کارگردانی»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا غفاری

«رضا غفاری» در آثاری همچون «باشگاه سری»، «زیر درختان زیتون»، «قرارمون پارک شهر»، «فصل نرگس»، «پل چوبی»، «آینه‌های روبرو»، «مختارنامه»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «پرونده هاوانا»، «شاه خاموش»، «نوروز»، «مانی و ندا»، «شیرهای جوان»، «تکیه بر باد»، «جان سخت»، «7 گذرگاه»، «من و دبورا»، «مهمان مامان»، «شب برهنه»، «مزاحم»، «زندانی 707»، «دست‌های آلوده»، «33 روز»، «سگ‌کشی»، «کمکم کن»، «قصه های کیش»، «فرار بزرگ»، «خلبان»، «شب روباه»، «سفر پرماجرا»، «دخترک کنار مرداب»، «چه کسی امیر را کشت» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه کارگردانی»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1377
8.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1395
6.7
1394
6.8
1390
6.9
1388
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
7.1
1382
7.0
1380
7.0
1380
0.0
1380
5.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
8.1
1379
7.0
1377
7.3
1377
7.0
1376
0.0
1376
7.0
1375
0.0
1374
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا غفاری