بیوگرافی کامل رضا شیخی

متن کامل بیوگرافی رضا شیخی

«رضا شیخی» در آثاری همچون «سفر مردان خاکستری»، «کریستال»، «بچه مهندس»، «جا به جا»، «شیدایی»، «مرگ در می‌زند»، «مرهم»، «حس ششم»، «بلوتوثتو روشن کن»، «خانه زیر آب»، «تونل»، «نگاه»، «رخنه»، «کنعان»، «زاگرس»، «به آهستگی»، «نگین»، «دمرل»، «سکوت»، «قرنطینه»، «پرچم های قلعه کاوه»، «تلافی»، «خواستگار محترم»، «آن‌که دریا می‌رود»، «چه کسی امیر را کشت»، «هشت پا»، «به نام پدر»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «سگ‌های ولگرد»، «سرود تولد»، «سکس و فلسفه»، «باج خور»، «پنج عصر»، «قدمگاه»، «تب»، «به من نگاه کن»، «شب‌های تهران»، «آواز قو»، «اعتراض»، «دفتری از آسمان»، «طوطیا»، «خلبان»، «مرسدس»، «سیب»، «مهر مادری»، «سلطان»، «اسکادران عشق»، «اعاده امنیت»، «برج مینو»، «طالع سعد»، «تعطیلات تابستانی»، «مسافران»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «فراری»، «بی‌وفا»، «مصایب دوشیزه»، «هدف اصلی»، «شب های روشن»، «دختری به نام تندر»، «عروسی مهتاب»، «مرد عوضی»، «ماموریت»، «راز گل شب‌بو»، «رنو تهران 29»، «چون ابر در بهاران»، «بازی تمام شد»، «بازگشت قهرمان»، «زیر بام های شهر»، «وسوسه»، «روز باشکوه»، «سال‌های خاکستر»، «زرد قناری»، «وکیل اول»، «پاییزان»، «جیوه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق»، «گروه فیلمبرداری(با تشکر)» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا شیخی

«رضا شیخی» در آثاری همچون «سفر مردان خاکستری»، «کریستال»، «بچه مهندس»، «جا به جا»، «شیدایی»، «مرگ در می‌زند»، «مرهم»، «حس ششم»، «بلوتوثتو روشن کن»، «خانه زیر آب»، «تونل»، «نگاه»، «رخنه»، «کنعان»، «زاگرس»، «به آهستگی»، «نگین»، «دمرل»، «سکوت»، «قرنطینه»، «پرچم های قلعه کاوه»، «تلافی»، «خواستگار محترم»، «آن‌که دریا می‌رود»، «چه کسی امیر را کشت»، «هشت پا»، «به نام پدر»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «سگ‌های ولگرد»، «سرود تولد»، «سکس و فلسفه»، «باج خور»، «پنج عصر»، «قدمگاه»، «تب»، «به من نگاه کن»، «شب‌های تهران»، «آواز قو»، «اعتراض»، «دفتری از آسمان»، «طوطیا»، «خلبان»، «مرسدس»، «سیب»، «مهر مادری»، «سلطان»، «اسکادران عشق»، «اعاده امنیت»، «برج مینو»، «طالع سعد»، «تعطیلات تابستانی»، «مسافران»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «فراری»، «بی‌وفا»، «مصایب دوشیزه»، «هدف اصلی»، «شب های روشن»، «دختری به نام تندر»، «عروسی مهتاب»، «مرد عوضی»، «ماموریت»، «راز گل شب‌بو»، «رنو تهران 29»، «چون ابر در بهاران»، «بازی تمام شد»، «بازگشت قهرمان»، «زیر بام های شهر»، «وسوسه»، «روز باشکوه»، «سال‌های خاکستر»، «زرد قناری»، «وکیل اول»، «پاییزان»، «جیوه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق»، «گروه فیلمبرداری(با تشکر)» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
7.3
1396
7.0
1391
5.6
1390
0.0
1390
7.5
1388
0.0
1388
0.0
1388
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
اکران نشده
0.0
1392
6.9
1386
7.0
1384
7.0
1384
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
اکران شده
7.0
1385
6.8
1385
7.0
1385
7.5
1381
7.2
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.2
1376
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا شیخی