بیوگرافی کامل محمد حیدری

متن کامل بیوگرافی محمد حیدری

«محمد حیدری» در آثاری همچون «آن سوی رودخانه»، «تنها»، «دعوت»، «گوشواره»، «شیرهای جوان»، «عقرب»، «متهم»، «خط آتش»، «مهریه بی‌ بی»، «بازنشسته ها»، «فاصله»، «باج خور»، «روز دیدنی»، «عصیان»، «کودک و فرشته»، «سهراب»، «پرچم های قلعه کاوه»، «هدف اصلی»، «رقص پرواز»، «ازدواج صورتی»، «زن زیادی»، «جنایت»، «مهمان مامان»، «شب های روشن»، «بالای شهر پایین شهر»، «زندانی 707»، «فوتبالیست ها»، «شوکران»، «زخمی»، «عروسی مهتاب»، «لاک پشت»، «پاکباخته»، «فاتح»، «دیوانه وار»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «سلام به انتظار»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «تکیه بر باد»، «شام عروسی»، «وارونگی» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه کارگردانی»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «پشتیبانی فنی»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد حیدری

«محمد حیدری» در آثاری همچون «آن سوی رودخانه»، «تنها»، «دعوت»، «گوشواره»، «شیرهای جوان»، «عقرب»، «متهم»، «خط آتش»، «مهریه بی‌ بی»، «بازنشسته ها»، «فاصله»، «باج خور»، «روز دیدنی»، «عصیان»، «کودک و فرشته»، «سهراب»، «پرچم های قلعه کاوه»، «هدف اصلی»، «رقص پرواز»، «ازدواج صورتی»، «زن زیادی»، «جنایت»، «مهمان مامان»، «شب های روشن»، «بالای شهر پایین شهر»، «زندانی 707»، «فوتبالیست ها»، «شوکران»، «زخمی»، «عروسی مهتاب»، «لاک پشت»، «پاکباخته»، «فاتح»، «دیوانه وار»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «سلام به انتظار»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «تکیه بر باد»، «شام عروسی»، «وارونگی» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه کارگردانی»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «پشتیبانی فنی»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.4
1387
7.0
1385
7.0
1378
7.0
1375
0.0
1375
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
7.0
1388
7.0
1382
7.0
1373
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد حیدری