بیوگرافی کامل بهرام هنرمند

متن کامل بیوگرافی بهرام هنرمند

«بهرام هنرمند» در آثاری همچون «خوابگاه دختران»، «آتش در زمستان»، «مردی که موش شد»، «کارناوال مرگ»، «رفیق بد»، «کلاه قرمزی و سروناز»، «فوتبالیست ها»، «حرفه ای»، «عاشقانه»، «از بلور خون»، «بازیچه»، «دو نیمه سیب»، «عروس خوش قدم»، «شام آخر»، «جنگجوی پیروز»، «دل‌شدگان»، «امید»، «پرده آخر»، «دندان مار»، «تمام وسوسه‌های زمین»، «برهوت»، «کشتی آنجلیکا»، «جمیل»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «روز شیطان» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام هنرمند

«بهرام هنرمند» در آثاری همچون «خوابگاه دختران»، «آتش در زمستان»، «مردی که موش شد»، «کارناوال مرگ»، «رفیق بد»، «کلاه قرمزی و سروناز»، «فوتبالیست ها»، «حرفه ای»، «عاشقانه»، «از بلور خون»، «بازیچه»، «دو نیمه سیب»، «عروس خوش قدم»، «شام آخر»، «جنگجوی پیروز»، «دل‌شدگان»، «امید»، «پرده آخر»، «دندان مار»، «تمام وسوسه‌های زمین»، «برهوت»، «کشتی آنجلیکا»، «جمیل»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «روز شیطان» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام هنرمند

آخرین مشارکت های کاربران