بیوگرافی کامل علی آزاد

متن کامل بیوگرافی علی آزاد

«علی آزاد» در آثاری همچون «جوانمرد»، «طلاق»، «مومیایی»، «شاهین طلایی»، «لبه تیغ»، «هزار بار مردن»، «طغیانگر»، «حکم تیر»، «هم‌راهان»، «سرباز»، «غربتی‌ها»، «پاداش یک مرد»، «آتش جنوب»، «غرور و تعصب»، «قادر»، «فرار از حجله»، «مشکی»، «سارق»، «رقیب»، «همت»، «پلنگ در شب»، «گروگان»، «دکتر و رقاصه»، «موسرخه»، «مهدی فرنگی»، «ناجورها»، «قصه شب»، «محبوب بچه‌ها»، «شرور»، «گریز از مرگ»، «دختر فال‌گیر»، «یک جو غیرت»، «باباکرم»، «نعره طوفان»، «سوگند سکوت»، «فریاد انسان‌ها»، «آخرین مبارزه»، «گناه زیبایی»، «جدایی»، «مرد صحرا»، «پنجه آهنین»، «سکه دورو»، «گردش روزگار»، «خشم کولی»، «قمارباز»، «در جستجوی تبهکاران»، «گل‌آقا»، «قربانی سوم»، «فراری»، «مامور 114»، «لیلاج»، «کلاه نمدی»، «ولگردان ساحل»، «جهان پهلوان»، «کابوس»، «قفس طلایی»، «زشت وزیبا»، «مزد خونین»، «صیادان نمکزار»، «شیطان سفید»، «همه‌سر حریف»، «در دنیا بیگانه بودم»، «بن‌بست»، «گردن کلفت»، «شکوفه‌های امید»، «تعقیب خطرناک»، «گل‌های گیلان»، «ببر رینگ»، «ترس و تاریکی»، «ساحل...دور نیست»، «اهریمن زیبا»، «انتقام روح» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی آزاد

«علی آزاد» در آثاری همچون «جوانمرد»، «طلاق»، «مومیایی»، «شاهین طلایی»، «لبه تیغ»، «هزار بار مردن»، «طغیانگر»، «حکم تیر»، «هم‌راهان»، «سرباز»، «غربتی‌ها»، «پاداش یک مرد»، «آتش جنوب»، «غرور و تعصب»، «قادر»، «فرار از حجله»، «مشکی»، «سارق»، «رقیب»، «همت»، «پلنگ در شب»، «گروگان»، «دکتر و رقاصه»، «موسرخه»، «مهدی فرنگی»، «ناجورها»، «قصه شب»، «محبوب بچه‌ها»، «شرور»، «گریز از مرگ»، «دختر فال‌گیر»، «یک جو غیرت»، «باباکرم»، «نعره طوفان»، «سوگند سکوت»، «فریاد انسان‌ها»، «آخرین مبارزه»، «گناه زیبایی»، «جدایی»، «مرد صحرا»، «پنجه آهنین»، «سکه دورو»، «گردش روزگار»، «خشم کولی»، «قمارباز»، «در جستجوی تبهکاران»، «گل‌آقا»، «قربانی سوم»، «فراری»، «مامور 114»، «لیلاج»، «کلاه نمدی»، «ولگردان ساحل»، «جهان پهلوان»، «کابوس»، «قفس طلایی»، «زشت وزیبا»، «مزد خونین»، «صیادان نمکزار»، «شیطان سفید»، «همه‌سر حریف»، «در دنیا بیگانه بودم»، «بن‌بست»، «گردن کلفت»، «شکوفه‌های امید»، «تعقیب خطرناک»، «گل‌های گیلان»، «ببر رینگ»، «ترس و تاریکی»، «ساحل...دور نیست»، «اهریمن زیبا»، «انتقام روح» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.0
1372
7.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1342
0.0
1341
7.0
1341
0.0
1341
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی آزاد