بیوگرافی کامل علی آزاد

متن کامل بیوگرافی علی آزاد

«علی آزاد» در آثاری همچون «مومیایی»، «جوانمرد»، «طلاق»، «شاهین طلایی»، «لبه تیغ»، «غربتی‌ها»، «هزار بار مردن»، «طغیانگر»، «حکم تیر»، «هم‌راهان»، «سرباز»، «قادر»، «پاداش یک مرد»، «آتش جنوب»، «غرور و تعصب»، «همت»، «پلنگ در شب»، «فرار از حجله»، «مشکی»، «سارق»، «رقیب»، «ناجورها»، «گروگان»، «دکتر و رقاصه»، «موسرخه»، «مهدی فرنگی»، «گریز از مرگ»، «قصه شب»، «محبوب بچه‌ها»، «شرور»، «دختر فال‌گیر»، «یک جو غیرت»، «فریاد انسان‌ها»، «باباکرم»، «نعره طوفان»، «سوگند سکوت»، «جدایی»، «آخرین مبارزه»، «گناه زیبایی»، «گردش روزگار»، «خشم کولی»، «قمارباز»، «مرد صحرا»، «پنجه آهنین»، «سکه دورو»، «گل‌آقا»، «قربانی سوم»، «در جستجوی تبهکاران»، «فراری»، «جهان پهلوان»، «کابوس»، «مامور 114»، «لیلاج»، «کلاه نمدی»، «ولگردان ساحل»، «قفس طلایی»، «همه‌سر حریف»، «در دنیا بیگانه بودم»، «زشت وزیبا»، «مزد خونین»، «صیادان نمکزار»، «شیطان سفید»، «بن‌بست»، «گل‌های گیلان»، «ببر رینگ»، «گردن کلفت»، «شکوفه‌های امید»، «تعقیب خطرناک»، «ترس و تاریکی»، «ساحل...دور نیست»، «انتقام روح»، «اهریمن زیبا» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی آزاد

«علی آزاد» در آثاری همچون «مومیایی»، «جوانمرد»، «طلاق»، «شاهین طلایی»، «لبه تیغ»، «غربتی‌ها»، «هزار بار مردن»، «طغیانگر»، «حکم تیر»، «هم‌راهان»، «سرباز»، «قادر»، «پاداش یک مرد»، «آتش جنوب»، «غرور و تعصب»، «همت»، «پلنگ در شب»، «فرار از حجله»، «مشکی»، «سارق»، «رقیب»، «ناجورها»، «گروگان»، «دکتر و رقاصه»، «موسرخه»، «مهدی فرنگی»، «گریز از مرگ»، «قصه شب»، «محبوب بچه‌ها»، «شرور»، «دختر فال‌گیر»، «یک جو غیرت»، «فریاد انسان‌ها»، «باباکرم»، «نعره طوفان»، «سوگند سکوت»، «جدایی»، «آخرین مبارزه»، «گناه زیبایی»، «گردش روزگار»، «خشم کولی»، «قمارباز»، «مرد صحرا»، «پنجه آهنین»، «سکه دورو»، «گل‌آقا»، «قربانی سوم»، «در جستجوی تبهکاران»، «فراری»، «جهان پهلوان»، «کابوس»، «مامور 114»، «لیلاج»، «کلاه نمدی»، «ولگردان ساحل»، «قفس طلایی»، «همه‌سر حریف»، «در دنیا بیگانه بودم»، «زشت وزیبا»، «مزد خونین»، «صیادان نمکزار»، «شیطان سفید»، «بن‌بست»، «گل‌های گیلان»، «ببر رینگ»، «گردن کلفت»، «شکوفه‌های امید»، «تعقیب خطرناک»، «ترس و تاریکی»، «ساحل...دور نیست»، «انتقام روح»، «اهریمن زیبا» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.0
1372
7.0
1357
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1341
0.0
1341
7.0
1341
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی آزاد