بیوگرافی کامل علا میرطالبی

متن کامل بیوگرافی علا میرطالبی

«علا میرطالبی» در آثاری همچون «تردست»، «مزاحم»، «شب‌های تهران»، «دست‌های آلوده»، «یک مرد یک خرس»، «پاتک»، «برخورد»، «دل نمک»، «راه دوم»، «فرمان»، «خط آتش»، «یحیی»، «نسکافه داغ داغ»، «شب بخیر فرمانده»، «زن زیادی»، «سالاد فصل»، «جنایت»، «کما»، «آوازخوان»، «شیرهای جوان»، «زخمی»، «مهریه بی‌ بی»، «پرده آخر»، «آتش پنهان»، «تصویر آخر»، «گمشده»، «خط قرمز»، «چلچراغ»، «کوسه جنوب»، «مصطفی‌لره»، «تکیه بر باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق»، «پشتیبانی فنی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علا میرطالبی

«علا میرطالبی» در آثاری همچون «تردست»، «مزاحم»، «شب‌های تهران»، «دست‌های آلوده»، «یک مرد یک خرس»، «پاتک»، «برخورد»، «دل نمک»، «راه دوم»، «فرمان»، «خط آتش»، «یحیی»، «نسکافه داغ داغ»، «شب بخیر فرمانده»، «زن زیادی»، «سالاد فصل»، «جنایت»، «کما»، «آوازخوان»، «شیرهای جوان»، «زخمی»، «مهریه بی‌ بی»، «پرده آخر»، «آتش پنهان»، «تصویر آخر»، «گمشده»، «خط قرمز»، «چلچراغ»، «کوسه جنوب»، «مصطفی‌لره»، «تکیه بر باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق»، «پشتیبانی فنی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1383
7.0
1380
7.0
1379
5.0
1378
7.2
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1371
7.0
1370
7.0
1368
0.0
1363
7.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1356
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علا میرطالبی

آخرین مشارکت های کاربران