بیوگرافی کامل رضا واعظ

متن کامل بیوگرافی رضا واعظ

«رضا واعظ» در آثاری همچون «یکی از ما دو نفر»، «حیران»، «بی‌وفا»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ملاقات با طوطی»، «تکیه بر باد»، «تحفه هند»، «مهاجران»، «‌مخترع‌ 2001»، «من مادر هستم»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «چشم»، «پرواز مرغابی‌ها»، «آدمکش»، «کیمیا و خاک»، «پسر آدم دختر حوا»، «می‌زاک(بچه من)»، «تلافی»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «آتش سبز»، «پاداش سکوت»، «سوغات فرنگ»، «عاشق»، «هدف اصلی»، «ازدواج به سبک ایرانی»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «تله»، «زمستان است»، «مجردها»، «گل یخ»، «زن زیادی»، «معادله»، «سیمای زنی در دوردست»، «به من نگاه کن»، «نان، عشق، موتور 1000»، «آخر بازی»، «رقص شیطان»، «پر پرواز»، «آقای رییس جمهور»، «شیرهای جوان»، «چشم‌هایش»، «بانوی اردیبهشت»، «ساغر»، «بدلکاران»، «دکل»، «زمین آسمانی»، «یحیی»، «برگ برنده»، «دست‌های آلوده»، «طوفان شن»، «قله دنیا»، «بی قرار»، «دیوانه وار»، «مروارید سیاه»، «دیده بان» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا واعظ

«رضا واعظ» در آثاری همچون «یکی از ما دو نفر»، «حیران»، «بی‌وفا»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ملاقات با طوطی»، «تکیه بر باد»، «تحفه هند»، «مهاجران»، «‌مخترع‌ 2001»، «من مادر هستم»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «چشم»، «پرواز مرغابی‌ها»، «آدمکش»، «کیمیا و خاک»، «پسر آدم دختر حوا»، «می‌زاک(بچه من)»، «تلافی»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «آتش سبز»، «پاداش سکوت»، «سوغات فرنگ»، «عاشق»، «هدف اصلی»، «ازدواج به سبک ایرانی»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «تله»، «زمستان است»، «مجردها»، «گل یخ»، «زن زیادی»، «معادله»، «سیمای زنی در دوردست»، «به من نگاه کن»، «نان، عشق، موتور 1000»، «آخر بازی»، «رقص شیطان»، «پر پرواز»، «آقای رییس جمهور»، «شیرهای جوان»، «چشم‌هایش»، «بانوی اردیبهشت»، «ساغر»، «بدلکاران»، «دکل»، «زمین آسمانی»، «یحیی»، «برگ برنده»، «دست‌های آلوده»، «طوفان شن»، «قله دنیا»، «بی قرار»، «دیوانه وار»، «مروارید سیاه»، «دیده بان» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
7.0
1382
5.0
1378
7.0
1375
0.0
1374
0.0
1374
0.0
1373
0.0
1373
6.9
1373
0.0
1370
6.8
1367
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا واعظ