بیوگرافی کامل رضا انجم روز

متن کامل بیوگرافی رضا انجم روز

«رضا انجم روز» در آثاری همچون «دختر شاه پریون»، «برگ و باد»، «حادثه»، «مرد خدا»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «تنها وگل‌ها»، «هفت مرد دلاور»، «طاهر»، «فرار از زندگی»، «علی سورچی»، «شکار انسان»، «مردافکن»، «دلاور دوران»، «لوطی قرن‌بیستم»، «آشیانه خورشید»، «جانبازان»، «قیام»، «آزمایشگاه جهنمی»، «زرخرید»، «فرار از بند»، «تشنه باران»، «عبور از مرز شب»، «شب زخمی»، «حرفه‌ای»، «گریز از مرگ»، «محبوب بچه‌ها»، «صخره سیاه»، «بلند پرواز»، «فرشته نجات»، «آخرین نبرد»، «معرکه»، «علی بی‌غم»، «سفر پرماجرا»، «عشق کولی»، «پسران قارون»، «پابرهنه‌ها»، «عشق قارون»، «چاکر شما کوچولو»، «کوه‌زاد»، «فیل و فنجون»، «کابوس»، «صیادان نمکزار»، «در دنیا بیگانه بودم»، «زشت وزیبا»، «گردن کلفت»، «گل‌های گیلان»، «سرکش»، «شکوفه‌های امید»، «جهنم زیر پای من»، «پرتگاه مخوف»، «آن‌ها زندگی را دوست داشتند»، «جدال به‌خاطر عشق»، «خشم و فریاد»، «در جستجوی تبهکاران»، «مقصر پدرم بود»، «مرد سرگردان»، «زنگ‌های خطر»، «در انتهای ظلمت»، «گذشت»، «نصیب و قسمت»، «علی واکسی»، «فردا روشن است»، «گناهکار»، «لغزش»، «عمر دوباره»، «زنده‌باد خاله»، «دستکش سفید»، «میرزا کوچک‌خان»، «عروس کدومه؟»، «افسانه شمال» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا انجم روز

«رضا انجم روز» در آثاری همچون «دختر شاه پریون»، «برگ و باد»، «حادثه»، «مرد خدا»، «فقط آقا مهدی می‌تونه»، «تنها وگل‌ها»، «هفت مرد دلاور»، «طاهر»، «فرار از زندگی»، «علی سورچی»، «شکار انسان»، «مردافکن»، «دلاور دوران»، «لوطی قرن‌بیستم»، «آشیانه خورشید»، «جانبازان»، «قیام»، «آزمایشگاه جهنمی»، «زرخرید»، «فرار از بند»، «تشنه باران»، «عبور از مرز شب»، «شب زخمی»، «حرفه‌ای»، «گریز از مرگ»، «محبوب بچه‌ها»، «صخره سیاه»، «بلند پرواز»، «فرشته نجات»، «آخرین نبرد»، «معرکه»، «علی بی‌غم»، «سفر پرماجرا»، «عشق کولی»، «پسران قارون»، «پابرهنه‌ها»، «عشق قارون»، «چاکر شما کوچولو»، «کوه‌زاد»، «فیل و فنجون»، «کابوس»، «صیادان نمکزار»، «در دنیا بیگانه بودم»، «زشت وزیبا»، «گردن کلفت»، «گل‌های گیلان»، «سرکش»، «شکوفه‌های امید»، «جهنم زیر پای من»، «پرتگاه مخوف»، «آن‌ها زندگی را دوست داشتند»، «جدال به‌خاطر عشق»، «خشم و فریاد»، «در جستجوی تبهکاران»، «مقصر پدرم بود»، «مرد سرگردان»، «زنگ‌های خطر»، «در انتهای ظلمت»، «گذشت»، «نصیب و قسمت»، «علی واکسی»، «فردا روشن است»، «گناهکار»، «لغزش»، «عمر دوباره»، «زنده‌باد خاله»، «دستکش سفید»، «میرزا کوچک‌خان»، «عروس کدومه؟»، «افسانه شمال» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1338
0.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا انجم روز

آخرین مشارکت های کاربران