بیوگرافی کامل عباس مهردادیان

متن کامل بیوگرافی عباس مهردادیان

«عباس مهردادیان» در آثاری همچون «گناه مادر»، «آب توبه»، «کوثر»، «فتانه»، «خر دجال»، «دختر فال‌گیر»، «آخرین نبرد»، «یک جو غیرت»، «معرکه»، «آتشپاره شهر»، «شیادان»، «سه تا جاهل»، «احساس داغ»، «پهلوان در قرن اتم»، «احمد چکمه‌ای»، «رعد و برق»، «رسوای عشق»، «فاتحین صحرا»، «از یاد رفته»، «فریاد انسان‌ها»، «آخرین مبارزه»، «دنیای پر امید»، «کاسب‌های محل»، «گناه زیبایی»، «سرگذشت چهار درویش»، «سالار مردان»، «ازدواج ایرونی»، «شب فرشتگان»، «قهرمان شهر ما»، «علی بابا»، «ولگردها»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «گنج و رنج»، «زن‌ها و شوهرها»، «فراری»، «ول معطلی»، «ایستگاه ترن»، «اعتراف»، «جلاد»، «نبرد غول‌ها»، «ببر کوهستان»، «فریاد دهکده»، «داغ ننگ»، «مراد و لاله»، «گردن کلفت»، «ترانه‌های روستایی»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «مرد میدان»، «بامعرفت‌ها»، «سایه سرنوشت»، «آیینه تاکسی»، «شیرفروش»، «اینم یه‌جورشه»، «عروس فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس مهردادیان

«عباس مهردادیان» در آثاری همچون «گناه مادر»، «آب توبه»، «کوثر»، «فتانه»، «خر دجال»، «دختر فال‌گیر»، «آخرین نبرد»، «یک جو غیرت»، «معرکه»، «آتشپاره شهر»، «شیادان»، «سه تا جاهل»، «احساس داغ»، «پهلوان در قرن اتم»، «احمد چکمه‌ای»، «رعد و برق»، «رسوای عشق»، «فاتحین صحرا»، «از یاد رفته»، «فریاد انسان‌ها»، «آخرین مبارزه»، «دنیای پر امید»، «کاسب‌های محل»، «گناه زیبایی»، «سرگذشت چهار درویش»، «سالار مردان»، «ازدواج ایرونی»، «شب فرشتگان»، «قهرمان شهر ما»، «علی بابا»، «ولگردها»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «گنج و رنج»، «زن‌ها و شوهرها»، «فراری»، «ول معطلی»، «ایستگاه ترن»، «اعتراف»، «جلاد»، «نبرد غول‌ها»، «ببر کوهستان»، «فریاد دهکده»، «داغ ننگ»، «مراد و لاله»، «گردن کلفت»، «ترانه‌های روستایی»، «جاهل‌ها و ژیگول‌ها»، «مرد میدان»، «بامعرفت‌ها»، «سایه سرنوشت»، «آیینه تاکسی»، «شیرفروش»، «اینم یه‌جورشه»، «عروس فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
5.0
1347
0.0
1347
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
7.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
7.0
1342
0.0
1342
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1337
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس مهردادیان

آخرین مشارکت های کاربران