بیوگرافی کامل ابراهیم عرب

متن کامل بیوگرافی ابراهیم عرب

«ابراهیم عرب» در آثاری همچون «دام»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «استراحت مطلق»، «اشباح»، «فرزند چهارم»، «جا به جا»، «محرمانه تهران»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «شور شیرین»، «آقا یوسف»، «بعدازظهر سگی سگی»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «سپید و سیاه»، «دیگری»، «چارچنگولی»، «دیوار»، «بچه‌های ابدی»، «پاپیتال»، «زیر درخت هلو»، «چپ دست»، «یک بوس کوچولو»، «عروسک فرنگی»، «تردست»، «ماهی‌ها عاشق می‌شوند»، «ازدواج صورتی»، «شمعی در باد»، «مزرعه پدری»، «علی و دنی»، «آب و آتش»، «آبی»، «مومیایی 3»، «اعتراض»، «مرد عوضی»، «دنیای وارونه»، «آخرین نبرد»، «روانی»، «زخمی»، «برج مینو»، «بابا عزیز»، «غریبانه»، «پاکباخته»، «ضیافت»، «شاخ گاو»، «مادرم گیسو»، «دشت ارغوانی»، «در کمال خونسردی»، «پرتگاه»، «چهارشنبه عزیز»، «دادستان»، «راز خنجر» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم عرب

«ابراهیم عرب» در آثاری همچون «دام»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «استراحت مطلق»، «اشباح»، «فرزند چهارم»، «جا به جا»، «محرمانه تهران»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «شور شیرین»، «آقا یوسف»، «بعدازظهر سگی سگی»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «سپید و سیاه»، «دیگری»، «چارچنگولی»، «دیوار»، «بچه‌های ابدی»، «پاپیتال»، «زیر درخت هلو»، «چپ دست»، «یک بوس کوچولو»، «عروسک فرنگی»، «تردست»، «ماهی‌ها عاشق می‌شوند»، «ازدواج صورتی»، «شمعی در باد»، «مزرعه پدری»، «علی و دنی»، «آب و آتش»، «آبی»، «مومیایی 3»، «اعتراض»، «مرد عوضی»، «دنیای وارونه»، «آخرین نبرد»، «روانی»، «زخمی»، «برج مینو»، «بابا عزیز»، «غریبانه»، «پاکباخته»، «ضیافت»، «شاخ گاو»، «مادرم گیسو»، «دشت ارغوانی»، «در کمال خونسردی»، «پرتگاه»، «چهارشنبه عزیز»، «دادستان»، «راز خنجر» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم عرب

آخرین مشارکت های کاربران