بیوگرافی کامل عباس گنجوی

متن کامل بیوگرافی عباس گنجوی

«عباس گنجوی» در آثاری همچون «حکایت دریا»، «دلم می‌خواد»، «خاک آشنا»، «حس پنهان»، «یک بوس کوچولو»، «جایی برای زندگی»، «شاه خاموش»، «ستاره‌های سربی»، «کاغذ بی‌خط»، «خانه‌ای روی آب»، «ترکش‌های صلح»، «بوی کافور، عطر یاس»، «شهر زنان»، «قصه های کیش»، «شبیخون»، «زندگی»، «سرزمین خورشید»، «چهره»، «کیمیا»، «سمفونی تهران»، «روسری آبی»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «آذرخش»، «قربانی»، «دو فیلم با یک بلیط»، «عروس حلبچه»، «راز خنجر»، «جستجوگر»، «ای ایران»، «ریحانه»، «کشتی آنجلیکا»، «پاییزان»، «تحفه‌ها»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «وکیل اول»، «مردی که موش شد»، «تاتوره»، «گل‌های داودی»، «خط قرمز»، «1936»، «سایه‌های بلند باد»، «سفر سنگ»، «طوطی»، «شطرنج باد»، «دایی جان ناپلئون»، «غزل»، «شازده احتجاب»، «گوزن‌ها»، «سازش»، «خاک»، «نفرین»، «آرامش در حضور دیگران»، «صادق‌کرده»، «شیر تو شیر»، «تک تازان صحرا»، «بی‌تا»، «چهارشنبه» به عنوان «تدوین‌گر»، «موسیقی متن»، «صداگذار»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس گنجوی

«عباس گنجوی» در آثاری همچون «حکایت دریا»، «دلم می‌خواد»، «خاک آشنا»، «حس پنهان»، «یک بوس کوچولو»، «جایی برای زندگی»، «شاه خاموش»، «ستاره‌های سربی»، «کاغذ بی‌خط»، «خانه‌ای روی آب»، «ترکش‌های صلح»، «بوی کافور، عطر یاس»، «شهر زنان»، «قصه های کیش»، «شبیخون»، «زندگی»، «سرزمین خورشید»، «چهره»، «کیمیا»، «سمفونی تهران»، «روسری آبی»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «آذرخش»، «قربانی»، «دو فیلم با یک بلیط»، «عروس حلبچه»، «راز خنجر»، «جستجوگر»، «ای ایران»، «ریحانه»، «کشتی آنجلیکا»، «پاییزان»، «تحفه‌ها»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «وکیل اول»، «مردی که موش شد»، «تاتوره»، «گل‌های داودی»، «خط قرمز»، «1936»، «سایه‌های بلند باد»، «سفر سنگ»، «طوطی»، «شطرنج باد»، «دایی جان ناپلئون»، «غزل»، «شازده احتجاب»، «گوزن‌ها»، «سازش»، «خاک»، «نفرین»، «آرامش در حضور دیگران»، «صادق‌کرده»، «شیر تو شیر»، «تک تازان صحرا»، «بی‌تا»، «چهارشنبه» به عنوان «تدوین‌گر»، «موسیقی متن»، «صداگذار»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز عباس گنجوی
جوایز عباس گنجوی
جوایز عباس گنجوی
عباس گنجوی در جشنواره های مختلف 15 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
9.1
1393
7.2
1386
7.0
1385
6.5
1384
7.1
1383
7.0
1382
0.0
1381
7.2
1380
5.4
1380
7.0
1379
7.0
1378
7.0
1377
7.3
1377
0.0
1376
7.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
6.9
1373
0.0
1373
7.2
1373
7.0
1372
0.0
1371
5.5
1370
5.0
1369
7.0
1369
7.0
1369
0.0
1368
6.9
1368
7.0
1368
7.0
1367
7.0
1366
6.9
1366
7.6
1366
7.0
1365
7.0
1364
0.0
1363
6.9
1363
7.3
1360
0.0
1359
7.0
1357
0.0
1356
0.0
1356
0.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
7.3
1353
7.7
1353
5.0
1353
7.2
1352
5.5
1352
7.1
1351
5.5
1351
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1353
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس گنجوی

آخرین مشارکت های کاربران