بیوگرافی کامل حسین کریمی

متن کامل بیوگرافی حسین کریمی

«حسین کریمی» در آثاری همچون «سبیل مردونه»، «نفوذ»، «زیر درختان زیتون»، «پاییزان»، «آهسته در سکوت»، «دختران خورشید»، «عشق تعطیل نیست»، «دمرل»، «پرونده هاوانا»، «زمین آسمانی»، «دخترک کنار مرداب»، «قارچ سمی»، «سنتوری»، «مکس»، «انتخاب»، «شاه خاموش»، «مهمان مامان»، «باد و شقایق»، «شکوه بازگشت»، «افسانه مه پلنگ»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «...تاغروب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «وکیل اول»، «ماموریت»، «بوی پیراهن یوسف»، «مرد آفتابی»، «من زمین را دوست دارم»، «هنرپیشه»، «رنو تهران 29»، «آخرین پرواز»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «ستاره دنباله‌دار»، «صاعقه»، «کمال‌الملک»، «دونده»، «دست شیطان»، «مرگ یزدگرد»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «مختارنامه»، «ایستاده در غبار»، «آخرین روزهای زمستان»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «آواز گنجشک‌ها»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»، «تنهای تنهای تنها»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور»، «گروه فیلمبرداری(با تشکر)»، «تله سینما»، «قطع نگاتیو»، «اتالوناژ»، «بدل‌کار»، «تصحیح رنگ» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین کریمی

«حسین کریمی» در آثاری همچون «سبیل مردونه»، «نفوذ»، «زیر درختان زیتون»، «پاییزان»، «آهسته در سکوت»، «دختران خورشید»، «عشق تعطیل نیست»، «دمرل»، «پرونده هاوانا»، «زمین آسمانی»، «دخترک کنار مرداب»، «قارچ سمی»، «سنتوری»، «مکس»، «انتخاب»، «شاه خاموش»، «مهمان مامان»، «باد و شقایق»، «شکوه بازگشت»، «افسانه مه پلنگ»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «...تاغروب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «وکیل اول»، «ماموریت»، «بوی پیراهن یوسف»، «مرد آفتابی»، «من زمین را دوست دارم»، «هنرپیشه»، «رنو تهران 29»، «آخرین پرواز»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «ستاره دنباله‌دار»، «صاعقه»، «کمال‌الملک»، «دونده»، «دست شیطان»، «مرگ یزدگرد»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «مختارنامه»، «ایستاده در غبار»، «آخرین روزهای زمستان»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «آواز گنجشک‌ها»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»، «تنهای تنهای تنها»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور»، «گروه فیلمبرداری(با تشکر)»، «تله سینما»، «قطع نگاتیو»، «اتالوناژ»، «بدل‌کار»، «تصحیح رنگ» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.1
1396
8.0
1372
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.1
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
0.0
1373
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
پخش شده
6.8
1390
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1391
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1391
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین کریمی