یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند (سینما حقیقت)

یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 1396 با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار می‌شود.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

جوایز

تندیس شهید آوینی برای بهترین فیلم مستند کوتاه

جایزه ویژه هیئت داوران بخش مستند

جایزه ویژه دبیر جشنواره سینما حقیقت

تندیس شهید آوینی برای بهترین فیلم مستند

جایزه ویژه دبیر جشنواره

تندیس بهترین فیلم مستند کوتاه بخش بین‌الملل

تندیس بهترین فیلم مستند نیمه‌بلند بخش بین‌الملل

تندیس بهترین فیلم مستند بخش بین‌الملل

جایزه ویژه هیئت داوران

تندیس بهترین فیلم مستند بلند بخش بین‌الملل

جایزه ویژه هیئت داوران

جایزه شبکه مستند

جایزه سوم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

جایزه دوم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

جایزه اول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

نشان فیروزه سینماحقیقت