بیوگرافی کامل غلام‌رضا جهان‌مهر

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا جهان‌مهر

«غلام‌رضا جهان‌مهر» در آثاری همچون «منطقه ممنوع»، «فراری»، «شب‌های روپنگی»، «انسان ها»، «آژانس ازدواج»، «ملودی»، «شب کایت‌ها»، «چشم عقاب»، «کلید ازدواج»، «شمارش معکوس»، «سرعت»، «سکوت کوهستان»، «جهنم سبز»، «دایره سرخ»، «یک شب یک غریبه»، «سربلند»، «مسافر غریب»، «بر بال فرشتگان»، «شهر در دست بچه ها»، «انفجار در اتاق عمل»، «موتو»، «عروس حلبچه»، «آتش پنهان»، «بازگشت قهرمان»، «تابستان ۵۸»، «دل نمک»، «روزنه»، «انسان و اسلحه»، «صخره سبز»، «مرگ گرگ‌ها»، «بازگشت از بوداپست»، «مستاجر»، «صلیب طلایی»، «افسون»، «شاید وقتی دیگر...»، «کانی‌مانگا»، «شناسایی»، «خانه ابری»، «اطاق یک» به عنوان «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار دکور»، «گروه تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا جهان‌مهر

«غلام‌رضا جهان‌مهر» در آثاری همچون «منطقه ممنوع»، «فراری»، «شب‌های روپنگی»، «انسان ها»، «آژانس ازدواج»، «ملودی»، «شب کایت‌ها»، «چشم عقاب»، «کلید ازدواج»، «شمارش معکوس»، «سرعت»، «سکوت کوهستان»، «جهنم سبز»، «دایره سرخ»، «یک شب یک غریبه»، «سربلند»، «مسافر غریب»، «بر بال فرشتگان»، «شهر در دست بچه ها»، «انفجار در اتاق عمل»، «موتو»، «عروس حلبچه»، «آتش پنهان»، «بازگشت قهرمان»، «تابستان ۵۸»، «دل نمک»، «روزنه»، «انسان و اسلحه»، «صخره سبز»، «مرگ گرگ‌ها»، «بازگشت از بوداپست»، «مستاجر»، «صلیب طلایی»، «افسون»، «شاید وقتی دیگر...»، «کانی‌مانگا»، «شناسایی»، «خانه ابری»، «اطاق یک» به عنوان «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار دکور»، «گروه تولید» حضور داشته است.

فیلموگرافی غلام‌رضا جهان‌مهر

(+ اضافه کردن اثر به سوابق غلام‌رضا جهان‌مهر)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام‌رضا جهان‌مهر

آخرین مشارکت های کاربران