دهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر جشنواره: کیوان کثیریان
دهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران عصر یکشنبه ۲۸ شهریور ماه در مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران برگزار شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

جوایز