بیوگرافی کامل رضا رستگار

متن کامل بیوگرافی رضا رستگار

«رضا رستگار» در آثاری همچون «قناری / الکنار»، «هیام»، «نسل سوخته»، «شیرهای جوان»، «سرعت»، «لبنان عشق من»، «فاتح»، «بازمانده»، «من زمین را دوست دارم»، «پرواز از اردوگاه»، «لبه تیغ»، «تویی که نمی شناختمت»، «عروس حلبچه»، «باغ سید»، «زخم زیتون»، «شب کایت‌ها»، «عشق بدون مرز»، «هیوا»، «شیدا»، «قاعده بازی»، «سجده بر آب»، «فرار مرگبار»، «روز شیطان»، «آرزوی بزرگ»، «خلع سلاح»، «کودکانی از آب و گل»، «کودک قهرمان / پایان کودکی»، «از کرخه تا راین»، «چشم‌هایم برای تو»، «بر بال فرشتگان»، «انفجار در اتاق عمل»، «عملیات کرکوک»، «در مسلخ عشق»، «عشق و مرگ»، «آخرین مهلت»، «آخرین پرواز»، «اُ منفی»، «شکار خاموش»، «سال‌های خاکستر»، «بحران»، «ویزا»، «شرایط عینی»، «پرواز در شب»، «مزرعه پدری» به عنوان «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا رستگار

«رضا رستگار» در آثاری همچون «قناری / الکنار»، «هیام»، «نسل سوخته»، «شیرهای جوان»، «سرعت»، «لبنان عشق من»، «فاتح»، «بازمانده»، «من زمین را دوست دارم»، «پرواز از اردوگاه»، «لبه تیغ»، «تویی که نمی شناختمت»، «عروس حلبچه»، «باغ سید»، «زخم زیتون»، «شب کایت‌ها»، «عشق بدون مرز»، «هیوا»، «شیدا»، «قاعده بازی»، «سجده بر آب»، «فرار مرگبار»، «روز شیطان»، «آرزوی بزرگ»، «خلع سلاح»، «کودکانی از آب و گل»، «کودک قهرمان / پایان کودکی»، «از کرخه تا راین»، «چشم‌هایم برای تو»، «بر بال فرشتگان»، «انفجار در اتاق عمل»، «عملیات کرکوک»، «در مسلخ عشق»، «عشق و مرگ»، «آخرین مهلت»، «آخرین پرواز»، «اُ منفی»، «شکار خاموش»، «سال‌های خاکستر»، «بحران»، «ویزا»، «شرایط عینی»، «پرواز در شب»، «مزرعه پدری» به عنوان «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

جوایز رضا رستگار
جوایز رضا رستگار
جوایز رضا رستگار
رضا رستگار در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا رستگار