بیوگرافی کامل حسن کریمی

متن کامل بیوگرافی حسن کریمی

«حسن کریمی» در آثاری همچون «زیر درختان زیتون»، «چشم شیشه‌ای»، «مهاجر»، «نینوا»، «سیب و سلما»، «پشت دیوار سکوت»، «یه وا»، «هوش سیاه 2»، «ملاقات»، «شیش و بش»، «ایستگاه آخر»، «برف روی شیروانی داغ»، «یه جیب پر پول»، «خیابان بیست و چهارم»، «دل خون»، «زخم شانه حوا»، «آن‌که دریا می‌رود»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «مصایب دوشیزه»، «به آهستگی»، «زاگرس»، «به نام پدر»، «به رنگ ارغوان»، «قدمگاه»، «رقص در غبار»، «دختری در قفس»، «بچه های بد»، «هوش سیاه»، «دمرل»، «سگ‌کشی»، «نعره طوفان»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «بهشت از آن تو»، «مسافر ری»، «مصائب شیرین»، «کمکم کن»، «شهر زنان»، «پسر مریم»، «شب روباه»، «روی خط مرگ»، «مرد آفتابی»، «تعقیب»، «زمین آسمانی»، «سربلند»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «ایلیا»، «سایه‌های هجوم»، «شکوه بازگشت»، «افسانه مه پلنگ»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «مسافران»، «چون ابر در بهاران»، «رنو تهران 29»، «زیر بام های شهر»، «روز باشکوه»، «...تاغروب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «دستفروش»، «دست‌های آلوده»، «هیوا»، «آژانس شیشه‌ای»، «یورش»، «پاتک»، «بوی خوش زندگی»، «جستجوگر»، «ماموریت»، «مادرم گیسو»، «بانوی من»، «اسکادران عشق»، «پاییزان»، «یار در خانه و ...»، «وکیل اول»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «خداحافظی طولانی»، «شرط اول»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «خاک و آتش» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «دستیار صدابردار»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات»، «اتالوناژ»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن کریمی

«حسن کریمی» در آثاری همچون «زیر درختان زیتون»، «چشم شیشه‌ای»، «مهاجر»، «نینوا»، «سیب و سلما»، «پشت دیوار سکوت»، «یه وا»، «هوش سیاه 2»، «ملاقات»، «شیش و بش»، «ایستگاه آخر»، «برف روی شیروانی داغ»، «یه جیب پر پول»، «خیابان بیست و چهارم»، «دل خون»، «زخم شانه حوا»، «آن‌که دریا می‌رود»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «مصایب دوشیزه»، «به آهستگی»، «زاگرس»، «به نام پدر»، «به رنگ ارغوان»، «قدمگاه»، «رقص در غبار»، «دختری در قفس»، «بچه های بد»، «هوش سیاه»، «دمرل»، «سگ‌کشی»، «نعره طوفان»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «بهشت از آن تو»، «مسافر ری»، «مصائب شیرین»، «کمکم کن»، «شهر زنان»، «پسر مریم»، «شب روباه»، «روی خط مرگ»، «مرد آفتابی»، «تعقیب»، «زمین آسمانی»، «سربلند»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «ایلیا»، «سایه‌های هجوم»، «شکوه بازگشت»، «افسانه مه پلنگ»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «مسافران»، «چون ابر در بهاران»، «رنو تهران 29»، «زیر بام های شهر»، «روز باشکوه»، «...تاغروب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «دستفروش»، «دست‌های آلوده»، «هیوا»، «آژانس شیشه‌ای»، «یورش»، «پاتک»، «بوی خوش زندگی»، «جستجوگر»، «ماموریت»، «مادرم گیسو»، «بانوی من»، «اسکادران عشق»، «پاییزان»، «یار در خانه و ...»، «وکیل اول»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «خداحافظی طولانی»، «شرط اول»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «خاک و آتش» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «دستیار صدابردار»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات»، «اتالوناژ»، «هنرور» حضور داشته است.

جوایز حسن کریمی
جوایز حسن کریمی
جوایز حسن کریمی
حسن کریمی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.0
1372
7.0
1369
6.9
1368
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
8.1
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1378
5.3
1377
6.9
1376
0.0
1376
7.0
1374
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1368
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
7.0
1375
7.0
1366
0.0
1366
7.0
1365
7.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن کریمی