ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر

دبیر جشنواره: علی احمدی
ششمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۹ تا ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ در پردیس سینمایی ملت (در تهران) برگزار شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

فیلم های بخش مسابقه سینمای بین‌الملل

فیلم های بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه بین‌الملل

کاندید ها

تندیس زرین بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند

تندیس زرین بهترین کارگردانی مستند بلند

جوایز

تندیس زرین بهترین فیلم‌نامه

تندیس زرین بهترین بازیگر زن

تندیس زرین بهترین بازیگر مرد

تندیس زرین بهترین کارگردانی

تندیس زرین بهترین فیلم

تندیس زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری

تندیس زرین بهترین اثر با محوریت تهران نگاری

جایزه ویژه هیئت داوران

جایزه ویژه دبیر جشنواره فیلم شهر

تندیس زرین بهترین کارگردانی فیلم کوتاه

تندیس زرین بهترین فیلم کوتاه

تندیس زرین بهترین اثر با محوریت تهران نگاری برای فیلم کوتاه

تندیس زرین بهترین کارگردانی پویانمایی

تندیس زرین بهترین فیلم پویانمایی

تندیس زرین بهترین تحقیق یا پژوهش فیلم مستند

تندیس زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری فیلم مستند

تندیس زرین بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند

تندیس زرین بهترین کارگردانی مستند بلند

تندیس زرین بهترین مستند بلند

جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم مستند بلند

تندیس زرین بهترین فیلم مستند بلند در بخش بین‌الملل

جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم مستند بلند در بخش بین‌الملل