بیوگرافی کامل غلام‌رضا آزادی

در: ایران ، اصفهان ، اصفهان

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا آزادی

با گذراندن دوره فيلم برداری و جلوه های تصويری از دانشگاه كاليفرنيای جنوبی U.S.C فعاليت هنری خود را به عنوان فيلم بردار و تهيه كننده با فیلم «خانه ابری» اکبرخواجویی کار خودش را آغاز كرد. اهل اصفهان و همسر فریال بهزاد کارگردان سینماست.آزادی فارغ التحصیل فیلم برداری ازمدرسه عالی تلویزیون و سینما و مديريت مؤسسه سينمايی «فانوس خيال» و همچنین پدر پیام و سپهر بازیگران سینما است.او درفیلم «پل سیزدهم » فرهاد غریب و«دلباخته» خسرومعصومی سرمایه گذاری کرده است.

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا آزادی

با گذراندن دوره فيلم برداری و جلوه های تصويری از دانشگاه كاليفرنيای جنوبی U.S.C فعاليت هنری خود را به عنوان فيلم بردار و تهيه كننده با فیلم «خانه ابری» اکبرخواجویی کار خودش را آغاز كرد. اهل اصفهان و همسر فریال بهزاد کارگردان سینماست.آزادی فارغ التحصیل فیلم برداری ازمدرسه عالی تلویزیون و سینما و مديريت مؤسسه سينمايی «فانوس خيال» و همچنین پدر پیام و سپهر بازیگران سینما است.او درفیلم «پل سیزدهم » فرهاد غریب و«دلباخته» خسرومعصومی سرمایه گذاری کرده است.

شناخته شده با

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1391
3.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
0.0
1394
3.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1389
0.0
1384
0.0
1380
0.0
1370
0.0
1368
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
3.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1380
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
3.0
1390
0.0
1389
0.0
1377
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
3.0
1390
0.0
1389
0.0
1377
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
0.0
1374
0.0
1368
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
0.0
1389
0.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.0
1389
0.0
1389
0.0
1388
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام‌رضا آزادی

آخرین مشارکت های کاربران