بیوگرافی کامل حمید محمدقلی

متن کامل بیوگرافی حمید محمدقلی

«حمید محمدقلی» در آثاری همچون «عشق شیشه‌ای»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «ضد گلوله»، «پیتزا مخلوط»، «دزدان خیابان جردن»، «بعدازظهر سگی سگی»، «مختارنامه»، «صنم»، «روی خط مرگ»، «نابخشوده»، «سفر به چزابه»، «بازمانده»، «تحفه هند»، «پرتگاه»، «قافله»، «شعله‌های خشم»، «آبادانی‌ها»، «پرستار شب»، «رامینالدو»، «پایان رویاها»، «صدای سخن عشق»، «شمعی در باد»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «پری»، «دوله‌تو»، «کار کثیف»، «تابو»، «سگ‌های پوشالی»، «داستان ناتمام»، «ستاره‌های سربی»، «بی همتا»، «اثیری»، «شهرت»، «شوخی»، «بید و باد»، «بالاتر از خطر»، «کیسه برنج»، «قاصدک»، «تا آخرین نفس»، «روز فرشته»، «دو روی سکه»، «انفجار در اتاق عمل»، «دره شاپرک‌ها»، «دیگه چه خبر»، «پرده آخر»، «عبور از غبار»، «تمام وسوسه‌های زمین»، «زمان از دست رفته»، «ارثیه»، «مسافران مهتاب»، «شاید وقتی دیگر...»، «گمشدگان»، «کانی‌مانگا»، «تصویر آخر»، «طلسم»، «گمشده»، «نقطه ضعف»، «خط قرمز»، «بازرس ویژه»، «تنهایی»، «سمندر»، «فقط آقا مهدی می‌تونه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید محمدقلی

«حمید محمدقلی» در آثاری همچون «عشق شیشه‌ای»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «ضد گلوله»، «پیتزا مخلوط»، «دزدان خیابان جردن»، «بعدازظهر سگی سگی»، «مختارنامه»، «صنم»، «روی خط مرگ»، «نابخشوده»، «سفر به چزابه»، «بازمانده»، «تحفه هند»، «پرتگاه»، «قافله»، «شعله‌های خشم»، «آبادانی‌ها»، «پرستار شب»، «رامینالدو»، «پایان رویاها»، «صدای سخن عشق»، «شمعی در باد»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «پری»، «دوله‌تو»، «کار کثیف»، «تابو»، «سگ‌های پوشالی»، «داستان ناتمام»، «ستاره‌های سربی»، «بی همتا»، «اثیری»، «شهرت»، «شوخی»، «بید و باد»، «بالاتر از خطر»، «کیسه برنج»، «قاصدک»، «تا آخرین نفس»، «روز فرشته»، «دو روی سکه»، «انفجار در اتاق عمل»، «دره شاپرک‌ها»، «دیگه چه خبر»، «پرده آخر»، «عبور از غبار»، «تمام وسوسه‌های زمین»، «زمان از دست رفته»، «ارثیه»، «مسافران مهتاب»، «شاید وقتی دیگر...»، «گمشدگان»، «کانی‌مانگا»، «تصویر آخر»، «طلسم»، «گمشده»، «نقطه ضعف»، «خط قرمز»، «بازرس ویژه»، «تنهایی»، «سمندر»، «فقط آقا مهدی می‌تونه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1397
7.0
1395
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1382
7.0
1381
7.3
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1364
7.0
1356
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید محمدقلی

آخرین مشارکت های کاربران