بیوگرافی کامل یاسمن خلیلی‌فرد

Yasaman Khalilifard

متن کامل بیوگرافی یاسمن خلیلی‌فرد

خلیلی فرد، دانش‌آموخته کارگردانی سینما در مقطع فوق ليسانس از دانشگاه هنر تهران است. فعاليت در مطبوعات سينمايى را از ١٢ سالگى و با نوشتن نقد در بخش خوانندگان مجله سروش هفتگى آغاز كرده و به مرور به شكلی جدی در روزنامه "بانى فيلم" و مجلاتى چون "فيلم و سينما"، "نيمرخ" و ... به نگارش نقد فیلم مشغول شد؛ او عضو انجمن منتقدان و نويسندگان است. از ديگر فعاليت هاى او می‌توان به انتشار رمان "يادت نرود كه ..." (١٣٩٤/ نشر چشمه) / كتاب "نقش جنگ بر سينماى غيرجنگى ايران" (١٣٩٥/ نشر بدون) و رمان "انگار خودم نيستم" (در نوبت چاپ) و ساخت چند فيلم كوتاه اشاره کرد.

متن کامل بیوگرافی یاسمن خلیلی‌فرد

خلیلی فرد، دانش‌آموخته کارگردانی سینما در مقطع فوق ليسانس از دانشگاه هنر تهران است. فعاليت در مطبوعات سينمايى را از ١٢ سالگى و با نوشتن نقد در بخش خوانندگان مجله سروش هفتگى آغاز كرده و به مرور به شكلی جدی در روزنامه "بانى فيلم" و مجلاتى چون "فيلم و سينما"، "نيمرخ" و ... به نگارش نقد فیلم مشغول شد؛ او عضو انجمن منتقدان و نويسندگان است. از ديگر فعاليت هاى او می‌توان به انتشار رمان "يادت نرود كه ..." (١٣٩٤/ نشر چشمه) / كتاب "نقش جنگ بر سينماى غيرجنگى ايران" (١٣٩٥/ نشر بدون) و رمان "انگار خودم نيستم" (در نوبت چاپ) و ساخت چند فيلم كوتاه اشاره کرد.

نقدهای یاسمن خلیلی‌فرد

عنوان نقد فیلم امتیاز یاسمن خلیلی‌فرد امتیاز کاربران امتیاز منتقدین
6.6
7.0
6.8
7.0
6.7
7.0
6.8
7.0
7.0
7.0
6.9
7.0
6.7
7.0
7.1
7.0
7.1
6.8
7.2
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.4
7.0
6.9
7.0
7.0
7.0
6.7
7.0
6.7
7.0
7.0
7.0
6.7
7.0
7.0
7.0
8.4
7.0
7.1
7.0
6.8
7.0
7.0
7.0
6.8
7.0
7.1
7.0
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یاسمن خلیلی‌فرد

آخرین مشارکت های کاربران